Kalıtsal Kanama Eğilimi İlerde Düzelir mi?

Kalıtsal Kanama Eğilimi İlerde Düzelir mi?

Nadir istisnalar dışında gen bozuklukları kendiliğinden veya ilaçla düzelmez, bu sebeple kalıtımsal kanama eğilimi yaşam boyu devam eder. Hemofili B nin Leyden tipinde, bluğ çağından sonra faktör-9 düzeyi, yılda %5 civarında artar.  Hafif tip 1 von Willebrand hastalığı olan bazı hastalarda da von Willebrand faktör düzeyi çocukluk çağında düşük olduğu halde yetişkin yaşa geldiğinde artar, hatta normale dönebilir. Faktör düzeyinin %1 den az olduğu ağır eksikliklerde, sözkonusu faktörün düzeyinde  yaşla artış olmaz, ancak normal insanlarda olduğu gibi, kanama bozukluğu olan hastalarda da diğer pıhtılaşma faktörlerininin düzeyi yaş ilerledikçe  bir miktar artar, buna bağlı olarak kanamalarda  hafif azama olabilir.