Genetik Danışma

Genetik Danışma

Genetik danışmanın amacı, genetik bir hastalık hakkında, hasta erişkin ise kendisine ve isterse eşine, çocuk ise ebeveynlerine veya velayetini taşıyan kişiye kapsamlı bilgi verilerek onların en doğru seçimi yapmalarına imkan sağlamaktır.  Genetik  danışma vermeden önce hastalığın  tipinin ve ağırlığının doğru olarak teşhis edilmiş olduğundan  emin olunması gerekir. Genetik danışmayı tercihan hastayı teşhis ve tedavi eden hekim vermelidir. Gerektiğinde genetik uzmanlarından yardım ve destek alınabilir veya özel olarak görevlendirilmiş bir yardımcı sağlık elemanı da aileye gerekli açıklamaları yapabilir.

Genetik danışmada hastalığın ne olduğu, nasıl oluştuğu, nasıl tedavi edileceği, yaşam boyu nasıl seyir izleyeceği, ilerde ne gibi komplikasyonlar gelişebileceği, hasta ve taşıyıcının günlük yaşamını, eğitimini, sosyal ilişkilerini nasıl etkileyeceği,  hasta bireyin aileye getireceği  ekonomik sosyal ve ruhsal yüklerin neler olabileceği ve  doğacak çocukların  taşıyıcı, hasta ve sağlam olma riskleri  doğru ve anlaşılır bir ifade ile anlatılır,  danışma alan kişilerin anlatılanları doğru algıladıklarından emin oluncaya kadar uğraşılır. Genetik danışmanın ana kuralı, ilgili kişiye doğru bilgiyi tam  ve eksiksiz olarak  vermek ve onların özgür iradeleri ile en uygun seçimi yapmalarıma olanak sağlamaktır. Ancak, genetik danışma verirken ilgili kişiden başkasına bilgi verilmemeli, onların ruh sağlığına, aile ve sosyal ilişkilerine zarar vermemeye dikkat edilmelidir.