Hemofili Tanısı

Hemofili Tanısı

Aşırı kanama sebebi ile hastaneye başvuran kişilerde  önce  kan sayımı ve basit pıhtılaşma testleri olan protrombin zamanı (PZ) ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTZ)  testleri yapılır. Bu testlerde bozukluk varsa veya hastanın kanama belirtileri ciddi ise ikinci aşama testleri olarak nitelenen ileri laboratuvar incelemeleri yapılır. Bu aşamada faktör düzeyleri ölçülür. Normal bireylerde pıhtılaşma faktörlerinin düzeyi %50 ile %150 arasında değişir. Hemofili tanısı, faktör 8 veya 9  düzeyleri  %35-40 ın altında olduğu zaman konur.  Bazı hafif hemofili hastalarında tarama testleri normal bulunabilir ve tanı ancak faktör düzeyi ölçülerek konur. Pıhtılaşma testleri için kan alımında damara fazla turnike uygulanmamasına ve damarın zedelenmemesine dikkat edilmesi, kan alındıktan sonraki 2-3 saat içinde test yapılması, hemen yapılamayacak ise plazmanın dondurularak saklanması  gerekir.