Kalıtımsal Olmayan (edinsel) Kanama Eğilimi

Kalıtımsal Olmayan (edinsel) Kanama Eğilimi

Genetik bir bozukluğa bağlı olmayan, yanı doğuştan gelmeyip sonradan ortaya çıkan kanamalara edinsel kanama eğilimi denir. Ancak,  unutmamak gerekir ki hafif şiddette kalıtımsal kanama eğilimi olan bireyler, ciddi bir travma ile karşılaşıncaya veya bir ameliyat geçirinceye kadar kanama belirtisi vermeyebilirler.

Edinsel kanama eğiliminin en sık sebepleri K vitamini eksikliği, böbrek yetmezliği ve karaciğer hastalığıdır. K vitamini eksikliği en sık yenidoğan bebeklerde görülür, yüksek oranda beyin kanaması riski taşıdığı için, doğumda bebeklere koruyucu olarak K vitamin verilmektedir. Uzun süre antibiyotik kullanımı ve safra yolları tıkanıklığında da K vitamin eksikliği görülür.

Böbrek yetmezliğinde kanamalar daha çok trombosit fonksiyonları bozukluklarına bağlıdır. Siroz ve benzeri karaciğer hastalıklarında da bozuk karaciğerde faktör sentezi azaldığında faktör eksiklikleri görülebilir.

Nadir olarak faktör-8 e karşı antikor yani inhibitör gelişebilir; bu inhibitör kandaki faktör-8 i yok ettiğinden edinsel hemofili hastalığı ortaya çıkar.