Faktör İlaçları ve Seçimi

Faktör İlaçları Nasıl Üretilir, Faktör Tipleri Nelerdir ?

Daha önce belirtildiği gibi faktörler kanda bulunan ve enzim özelliği taşıyan protein yapısındaki maddelerdir. Bunların plazma kaynaklı ve rekombinan olmak üzere 2 tipi vardır: plazma kaynaklı faktörler, insan kanının plazma adı verilen sıvı kısmından ayrıştırılır. Üretim sırasında, hepatit ve AIDS virüsü (HIV) gibi tehlikeli virusları temizlemek için özel arındırma işlemleri uygulanmaktadır. 1992 yılından sonra üretilen plazma kaynaklı faktörlerle mikrop geçişi  olmamıştır, yine de teorik olarak virüs bulaşma riski olduğu kabul edilir ve sağlık otoriteleri tarafından çok sıkı denetimden geçirilirler. Rekombinan faktörler ise insan faktör geni yerleştirilmiş deney farelerinden elde edilen hücre kültürlerinde üretilir ve mikrop bulaştırma riskleri yoktur.

Faktör Seçiminde Önemli Kriterler Nelerdir ?

Faktörler için başlıca tercih nedenleri etkinlik ve güvenliktir. Etkinliği değerlendirmek için en önemli kriter koruyucu tedavi için kullanıldığında yeni kanama olmaması, kanama için verildiğinde ise kısa sürede kanamayı durdurabilmesidir. Piyasada mevcut olan faktörlerin etkinlikleri birbirine yakındır.

Faktörlerin güvenliği, hastaya zarar verecek yan etkisinin olmamasını ifade eder. Faktörlerin iki önemli yan etkisi vardır: İlki mikrop bulaştırma riskidir-  ki daha önce de belirtildiği gibi son 20 yıl içinde, hiçbir plazma  kaynaklı  faktör ile mikrop bulaşması tespit edilememiştir. İkinci ve günümüzde daha önemli olan yan etki ise faktöre karşı inhibitör gelişmesidir. Hekimler, faktörlerle ilgili gelişmeleri yakından takip ederler, etki ve yan etki değerlendirmesini yaparak reçete ederler.