Hemofili Tipleri

Hemofili-A ve hemofili-B hastaları faktör eksikliğinin şiddetine göre 3 gruba ayrılır:

Ağır Hemofili

Faktör düzeyi  %1 den azdır, kanamalar hayatın ilk aylarında başlar, bir travma olmadan veya hafif travmalarla ortaya çıkar ve uygun tedavi edilmez ise sakatlıklara  yol açar.

Orta Hemofili

Faktör düzeyleri %2-5 arasındadır, kanamalar ağır hemofiliden daha seyrektir ve genellikle bir  travma,  ameliyat  veya  yaralanmalardan sonra ortaya çıkar.

Hafif Hemofili

Faktör düzeyi %6-40 arasındadır, kanamalar daima ciddi yaralanma ,  travma  veya ameliyatlardan sonra görülür.