Trombosit Hastalıkları

Trombosit Hastalıkları

Trombositlerin sayısının çok azalması veya sayılarında azalma olmadığı halde n işlevlerinin bozuk olması  kanama eğilimine yol açar. Trombosit hastalıklarında kanama eğilimi çok hafiften,  ölüm riski taşıyan ağır kanamalara kadar farklı şiddette olabilir.

Trombosit işlev bozukluklarının en ağır kanama eğilimine neden olanları  Glanzmann trombastenisi ve Bernard-Soulier sendromudur.  Bu iki hastalıkta kanama ağır von Willebrand hastalığındakine benzer: sık tekrarlayan veya şiddetli burun kanamaları, diş eti kanamaları, diş çekiminden, ameliyatlardan  ve  sünnetten   sonra  kanamalar, aşırı adet kanaması ve doğum sonu kanamalar yaşamı tehdit edebilir.

Glanzmann trombastenisinde kanamalar trombosit transfüzyonu ile durdurulur. Tekrarlayan trombosit transfüzyonlarında trombosite karşı madde ve duyarsızlık gelişir. Bu durumda NovoSeven (NovoNordisk)  ile kanamalar kontrol edilebilmektedir.

İlaçlar trombosit sayısını azaltarak veya trombositlerin işlevlerini (fonksiyonlarını) bozarak kanama eğilimi yaparlar.  Başta aspirin ve benzeri ağrı kesiciler, allerji ve tansiyon ilaçları, antibiyotikler gibi pek çok ilaç trombosit fonksiyonlarını bozar; normal insanlarda bu ilaçların alınması önemli kanama bozukluğuna neden olmaz fakat altta yatan bir  kalıtsal kanama eğilimi olan kişiler,  aspirin aldıklarında kanamaları artar. Bu nedenle kanama eğilimi olan hastaların aspirin almaları yasaktır, ateş düşürücü veya ağrı kesici olarak paracetamol kullanabilirler.