ANKARA ŞEHİR HASTANESİ 1. HEMOSTAZ TROMBOZ SEMPOZYUMU

Düzenleme Kurulu: Namık Yaşar Özbek, Neşe Yaralı, Dilek Gürlek Gökçebay, İkbal Ok Bozkaya, Vildan Koşan Çulha

PROGRAM AKIŞI

10.00-10.10 Açılış konuşmaları

OTURUM 1 Kanama diyatezli hastalarda zor kanamalar Başkan: Özcan Bör

10.10-10.25 Olgu Sunumu Defne Ay Tuncel

10.25-10.55 Zor kanamalara yaklaşım Zühre Kaya

10.55-11.05 Soru ve katkılar

OTURUM 2 Kanama diyatezli hastalarda tedaviye uyumsuzluk Başkan: Murat Söker

11.05-11.20 Olgu Sunumu İbrahim Eker

11.20-11.50 Tedaviye uyumsuzlukta nedenler ve çözüm önerileri Canan Albayrak

11.50-12.00 Soru ve katkılar

12.00-13.30 Yemek arası

OTURUM 3 Yenidoğanda konjenital trombotik hastalıklar Başkan: Mehmet Ertem

13.30-13.45 Olgu sunumu Hasan Fatih Çakmak

13.45-14.15 Konjenital trombotik hastalıkların tedavisi Selin Aytaç

14.15-14.25 Soru ve katkılar

OTURUM 4 Olgularla hemostaz/tromboz dengesinde güçlükler Başkan: Erol Erduran

14.25-14.40 Olgu 1 Kanamalı hasta Yasemin Altuner

14.40-15.05 Olgu 2 Trombozlu hasta Tekin Aksu

15.05-15.20 Olgu 3 DİK’lu hasta Ali Fettah

15.20-15.30 Kapanış ve temenniler